archeologienota

Vooronderzoek Eeklo Pastoor Bontestraat 29-31

ID: 16469   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/16469

Voorwaarden bij de beslissing

Volgens het Programma van Maatregelen dienen eventueel noodzakelijke verkennende en waarderende boringen te worden uitgevoerd met een boorkop van 10cm diameter. Gezien de bodemkundige situatie van het plangebied is een grotere boorkop aan te raden. Hiervoor verwijzen we naar p21 in VAN GILS M. & MEYLEMANS E., 2019: Prospecteren naar steentijd artefactensites - versie 1, Brussel. Deze is raadpleegbaar via volgende link:  https://www.onroerenderfgoed.be/sites/default/files/2019-03/Prospectie%20Steentijd.pdf

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: Programma van maatregelen - Eeklo Pastoor Bontestraat 29-31.pdf
Auteur(s): VAN GOIDSENHOVEN Wouter

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage - Geplande werken.pdf
Auteur(s): DERYCKERE Julie

Verslag van resultaten
Bestand: Verslag van resultaten - Eeklo Pastoor Bontestraat 29-31.pdf
Auteur(s): DERYCKERE Julie

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.