archeologienota

Vooronderzoek Dessel Dessel-Brasel

ID: 1736   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/1736

Voorwaarden bij de beslissing

	De proefsleuven worden uitgegraven tot op het hoogste archeologische vlak, namelijk de top van het dekzand, maar aangezien in grote delen van het plangebied een begraven podzol aanwezig is, zijn mogelijk meerdere vlakken nodig.

	De breedte van de geplande proefsleuven bedraagt 1,80 - 2 m, omdat dit kosten-baten de meest efficiënte methode is. Dit is een correct argument, maar daarnaast is niet afgewogen of dit een optimale strategie is vanuit het perspectief van de bodemgesteldheid. In het gehele plangebied is een stuifzandpakket aanwezig, dat in de te sleuven zones lokaal tot 175 cm dik is. Ten eerste kunnen onveilige situaties ontstaan bij het uitgraven van smalle sleuven met loodrechte profielen tot op dergelijke diepte, eens te meer omdat er een reële kans is op afkalving/instorting van stuifzand in de profielen. Ten tweede kan eventuele afkalving/instorting van stuifzand ervoor zorgen dat het uiteindelijke vlak smaller wordt dan de beoogde 1,80 - 2 m, met als gevolg dat het mogelijk te smal wordt om een representatief beeld te geven.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: Dessel - Braselwijk - Programma van Maatregelen.pdf
Auteur(s): HEBINCK Koen

Verslag van resultaten
Bestand: ZAN419_Dessel-Braselwijk_Archeologienota_KL.pdf
Auteur(s): HEBINCK Koen, WESDORP Mara

Relaties

Vooronderzoek Dessel Dessel-Brasel
Nota - ID 21117
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/21117

Vooronderzoek Dessel Dessel-Brasel
Nota - ID 14396
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/14396

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.