archeologienota

Vooronderzoek Diksmuide Grote Markt 31

ID: 17376   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/17376

Voorwaarden bij de beslissing

Uw inschatting van de archeologische waarde van het onderzochte gebied is plausibel en gemotiveerd.

De werkwijze die u voorstelt in het programma van maatregelen is niet volledig conform de Code Goede Praktijk. Bij de uitvoering van het programma van maatregelen moeten de volgende voorwaarden nageleefd worden om een adequate omgang met het archeologisch erfgoed te garanderen.

De proefsleuf moet aangelegd worden tot het eerste archeologisch niveau, ongeacht de verstoringsdiepte;
Bij een proefput wordt in regel de volledige stratigrafische sequentie onderzocht, waarbij de proefput als een beperkte opgraving wordt gezien. Indien de diepte van de proefput de natuurlijke ondergrond in stratigrafisch primaire positie niet bereikt, worden per proefput enkele boringen of sonderingen tot in de natuurlijke ondergrond geplaatst om de stratigrafie in kaart te brengen.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: Programma van maatregelen- Diksmuide Grote Markt 31.pdf
Auteur(s): BOT Bart

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage - Geplande werken.pdf
Auteur(s): WILLAERT Aaron

Verslag van resultaten
Bestand: Verslag van resultaten - Diksmuide Grote Markt 31.pdf
Auteur(s): GHYSELBRECHT Elke, WILLAERT Aaron

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.