archeologienota

Vooronderzoek Nieuwpoort Nieuwpoort Zeedijk

ID: 17377   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/17377

Voorwaarden bij de beslissing

Het programma van maatregelen voorziet in een begeleiding van de graafwerken. Eventueel aanwezige archeologische sporen worden opgegraven volgens de bepalingen van de Code Goede Praktijk. Cruciaal hierbij is dat de archeologen voldoende tijd en ruimte krijgen om hun onderzoek correct uit te voeren en dat de bouwheer en aannemer er zich bewust van zijn dat dit een impact kan hebben op de voortgang en planning van de werken.
Eventuele maatregelen inzake het onderzoek naar of de sanering van munitie moeten afgestemd worden op en bij voorkeur geïntegreerd in het archeologisch onderzoek.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 2020-0938 Nieuwpoort Zeedijk_AN_PvM.pdf
Auteur(s): SWAELENS Christine

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 6.1 Rapporten DOV boringen.zip
Auteur(s): . x

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 6.2 Studie White Res Nieuwpoort-Bad.pdf
Auteur(s): JACOBS Kristof

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 6.3 chal rapport 135.pdf
Auteur(s): STICHELBAUT Birger

Verslag van resultaten
Bestand: 2020-0938 Nieuwpoort Zeedijk_AN_VvR.pdf
Auteur(s): SWAELENS Christine

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.