nota

Vooronderzoek Brugge Sint-Annarei 17

ID: 17549   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/17549

Voorwaarden bij de beslissing

Op het plan met de afbakening van de te onderzoeken zones zijn er enkele smalle en onregelmatige hiaten zichtbaar tussen de verschillende zones, voornamelijk tussen zone C en B en tussen zone C en D. Bij de opgraving moet men er voor zorgen dat het grondplan van deze zones één geheel vormt en dat er geen kleine, betekenisloze reststroken achterblijven.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: BRSA_PVM_ Brugge Sint-Annarei 17.pdf
Auteur(s): BOT Bart

Verslag van resultaten
Bestand: BRSA_VVR_ Brugge Sint-Annarei 17.pdf
Auteur(s): BOT Bart, VANBRABANT Elenora

Relaties

Vooronderzoek Brugge Sint-Annarei 17
Archeologienota - ID 8255
https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/8255

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.