nota

Vooronderzoek Gent De Deynesite

ID: 17568   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/17568

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: 2020A141 - Gent - Ebergiste de Deynestraat - VVR landschappelijke boringen.pdf
Auteur(s): DEFRANCQ Jelle, LEGRAND Pierre

Programma van maatregelen
Bestand: 2020A443 - Gent - Ebergiste de Deynestraat - PVM.pdf
Auteur(s): LEEMANS Siel, MESTDAGH Bert, VANHOUTTE Christof

Verslag van resultaten
Bestand: 2020A443 - Gent - Ebergiste de Deynestraat - VVR proefsleuven.pdf
Auteur(s): DEFRANCQ Jelle, MESTDAGH Bert

Verslag van resultaten
Bestand: 2020A141 - Gent Ebergiste de Deynestraat - Bijlagen landschappelijk booronderzoek.zip
Auteur(s): LEGRAND Pierre

Verslag van resultaten
Bestand: 2020D225 - Gent - Ebergiste de Deynestraat - VVR verkennende boringen.pdf
Auteur(s): LEEMANS Siel

Verslag van resultaten
Bestand: 2020D225 - Gent Ebergiste de Deynestraat - Bijlagen verkennend booronderzoek.zip
Auteur(s): LEEMANS Siel

Verslag van resultaten
Bestand: 2020A443 - Gent Ebergiste de Deynestraat - Bijlagen proefsleuvenonderzoek.zip
Auteur(s): MESTDAGH Bert

Relaties

Vooronderzoek Gent De Deynesite
Archeologienota - ID 8945
https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/8945

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.