nota

Vooronderzoek Herselt Wolfsdonksesteenweg 1

ID: 17588   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/17588

Voorwaarden bij de beslissing

Ter hoogte van de greppel en de begraving is een uitlogingshorizont of oud loopvlak aanwezig tussen de Ap1 en Ap2 horizont. Bij de aanleg van het opgravingsvlak wordt bekeken of de greppel en eventuele begravingen al zichtbaar zijn vanaf dit niveau. 
De aardkundige wordt betrokken bij de registratie van de bodemprofielen ter hoogte van de begraving.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Digitaal werkputten plan
Bestand: 2021A273 Herselt - Dorp alle-sporenplan.pdf
Auteur(s): JANSSEN Joan, VAN DE KONIJNENBURG Rik

Programma van maatregelen
Bestand: 2021A273 PVM Herselt - Dorp.pdf
Auteur(s): JANSSEN Joan, VAN DE KONIJNENBURG Rik

Foto aardkundig profiel
Bestand: 2021A273 Herselt - Dorp aardkundige opbouw.pdf
Auteur(s): JANSSEN jOAN, VAN DE KONIJNENBURG Rik

Verslag van resultaten
Bestand: 2021A273 VRSLG Herselt - Dorp.pdf
Auteur(s): JANSSEN Joan, VAN DE KONIJNENBURG Rik

Relaties

Opgraving Herselt Wolfsdonksesteenweg
Eindverslag - ID 1440
https://id.erfgoed.net/archeologie/eindverslagen/1440

Vooronderzoek Herselt Wolfsdonksesteenweg 1
Archeologienota - ID 11893
https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/11893

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.