archeologienota

Vooronderzoek Aalst Sint-Jobstraat

ID: 17596   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/17596

Voorwaarden bij de beslissing

Het voorziene archeologisch onderzoek dient ook bijkomende onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden:
 - Zijn er nog indicaties  (sporen van haard, ander gebouwde structuren, ..) van de voormalige bouw- en bewoningsgeschiedenis van de kasteelhoeve (voornamelijk in de te verbouwen volumes)? 
 - Bevond de voormalige hoeve zich op dezelfde locatie als de huidige hoeve?
Daarnaast is het noodzakelijk om bij het vaststellen van een complexe verticale stratigrafie de proefputten tot op de moederbodem uit te graven (CGP 8.6.3). Enkel zo weet je bij een eventueel vervolgonderzoek welke lagen van de stratigrafie te onderzoeken zijn. Of weten we bij een in situ behoud welke buffer er op het archeologisch pakket aanwezig is.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: AAL-SIN_VerslagVanResultaten_2021A274.pdf
Auteur(s): HOREMANS Boris

Programma van maatregelen
Bestand: AAL-SIN_ProgrammaVanMaatregelen_2021A274.pdf
Auteur(s): HOREMANS Boris, JANSSENS Niels

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.