archeologienota

Vooronderzoek_Knokke-Heist_Vaardenaarspolder

ID: 17710   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/17710

Voorwaarden bij de beslissing

Figuur 4 van het programma van maatregelen geeft duidelijk weer welke zones nog verder onderzocht moeten worden met proefsleuven – negen zones in totaal. Het is echter verwarrend dat twee van deze zones op figuur 5 zijn aangeduid als een zone waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. Uit navraag blijkt dat dit foutief is en dat figuur 5 genegeerd kan worden.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 2 - Schematisch Overzicht hoogtes site..pdf
Auteur(s): GHELAMCO nv

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 6 - terreinprofiel C_C.pdf
Auteur(s): GHELAMCO nv

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 5 - terreinprofiel B_b.pdf
Auteur(s): GHELAMCO nv

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 4 - terreinprofiel A_A.pdf
Auteur(s): GHELAMCO nv

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 7 - terreinprofiel D_D.pdf
Auteur(s): GHELAMCO nv

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 8 - terreinprofiel E_E.pdf
Auteur(s): GHELAMCO nv

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 9 - detail universoil.pdf
Auteur(s): GHELAMCO nv

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 10 - Sporenlijst.pdf
Auteur(s): GHELAMCO nv

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 11 - Vondstenlijst.pdf
Auteur(s): GHELAMCO nv

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 1 - Inplantingsplan 14-12-2020.pdf
Auteur(s): GHELAMCO nv

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 3 - Inplantingsplan 14-12-2020.pdf
Auteur(s): GHELAMCO nv

Verslag van resultaten
Bestand: LBO - Golf Knokke_definitief.pdf
Auteur(s): DE TOLLENAERE Joren, GHYSSELBRECHT Elke

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 12 - Fotolijst.pdf
Auteur(s): GHELAMCO nv

Programma van maatregelen
Bestand: Programma van Maatregelen Knokke Vaardenaarspolder.pdf
Auteur(s): LEFERE Marie

Programma van maatregelen
Bestand: handtekening.pdf
Auteur(s): GHELAMCO nv

Verslag van resultaten
Bestand: Verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek Knokke Vaardenaarspolder.pdf
Auteur(s): LEFERE Marie, VAN ESBROECK Tessa

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.