nota

Vooronderzoek Oudenburg De Tandem

ID: 18017   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/18017

Voorwaarden bij de beslissing

Aangezien het binnen het plangebied mogelijk is dat er een Usselo-bodem aanwezig is, dienen de verkennende boringen voldoende diep geplaatst te worden. Deze dienen ook volledig bemonsterd te worden.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 29580_nota_PVM_V2_GDH.pdf
Auteur(s): COENAERTS Jan, DE HOOGHE Glenn

Verslag van resultaten
Bestand: 29580_nota_VVR_V2_GDH.pdf
Auteur(s): COENAERTS Jan, DE HOOGHE Glenn

Relaties

Vooronderzoek Oudenburg De Tandem
Archeologienota - ID 15560
https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/15560

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.