nota

Vooronderzoek Maaseik Pelserstraat 33

ID: 18276   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/18276

Voorwaarden bij de beslissing

Aangezien de buffer voor de aanleg van de werfzone en de parking voldoende dik is, is het niet erg nuttig om deze werken te laten begeleiden door een archeoloog. Bij het uitgraven van de sleuffunderingen voor de nieuwbouw is het risico dat het archeologisch vlak geraakt zal worden groter. Enkel het uitgraven van deze funderingen en het plaatsen van het plastic zoals beschreven in het programma van maatregelen voor behoud in situ dient door een archeoloog begeleid te worden.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Data aardkundig profiel
Bestand: 2021A535.xml
Auteur(s): HOUBRECHTS Sara

Programma van maatregelen
Bestand: 21-657 Maaseik Pelserstraat PVM Binder 01042021.pdf
Auteur(s): DEVILLE Tom, HOUBRECHTS Sara

Foto aardkundig profiel
Bestand: 2021A535.zip
Auteur(s): DEVILLE Tom

Verslag van resultaten
Bestand: 21-657 Maaseik Pelserstraat IVO-P Binder 01042021.pdf
Auteur(s): DEVILLE Tom, HOUBRECHTS Sara

Relaties

Vooronderzoek Maaseik Pelserstraat 33
Archeologienota - ID 9756
https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/9756

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.