archeologienota

Vooronderzoek Dilsen-Stokkem Rijksweg

ID: 18388   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/18388

Voorwaarden bij de beslissing

Bij bodem en paleolandschap dienen volgende onderzoeksvragen bijkomend beantwoord te worden:
-	Welke lithogenetische eenheden kunnen worden onderscheiden?
-	Welke lithologische karakteristieken (textuur, korrelgrootte, sortering, afronding en kleur) kenmerken deze lithogenetische eenheden?  
-	Welke sedimentaire structuren kenmerken deze lithogenetische eenheden? Het gaat dan om gelaagdheid, overgangen tussen lithologische pakketten (gradueel, abrupt), dikte van de sets, fining upward sequenties, periglaciale en andere post-sedimentaire verschijnselen.
-	Hoe kunnen de lithogenetische eenheden vertaald worden naar proces en milieu?
-	Wat zeggen de sedimenten over de waterhuishouding (oxidatie, oxidatie-reductie en reductiezone)? 
-	Welke fenomenen wijzen op stilstandsfasen in de sedimentatie en waar zijn deze aangetroffen? Beschrijf de kenmerken waaronder diepteligging, ligging ten opzichte van TAW en maaiveld, aard van het moedermateriaal en lithogenetische of geomorfologische eenheid, kleur en dikte.
-	Waar is er sprake van verbruining en wat zijn hiervan de kenmerken? 
-	Wat zijn de verwachte conservering en gaafheid van eventuele archeologische resten, gelet op het voormalig grondgebruik, natuurlijke processen van erosie en verspoeling en de aard van de ondergrond?
-	Wat is de landschappelijke gaafheid en wat betekent deze in termen van archeologische verwachting?

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 2020-1134 Dilsen-Stokkem Rijksweg PvM.pdf
Auteur(s): ADRIAENSEN Jeroen, VERRIJCKT Jeroen

Verslag van resultaten
Bestand: 2020-1134 Dilsen-Stokkem Rijksweg VVR.pdf
Auteur(s): ADRIAENSEN Jeroen, VERRIJCKT Jeroen

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.