nota

Vooronderzoek Kortrijk Lijsternest

ID: 18432   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/18432

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 2021A154 - Heule Lijsternest - Programma van maatregelen .pdf
Auteur(s): MESTDAGH Bert

Verslag van resultaten
Bestand: 2019A144 - Heule Lijsternest - VVR waarderend booronderzoek.pdf
Auteur(s): LEEMANS siel

Verslag van resultaten
Bestand: 2020E126 - Heule Lijsternest - VVR landschappelijk booronderzoek.pdf
Auteur(s): LEEMANS siel, LEGRAND pierre

Verslag van resultaten
Bestand: 2020E148 - Heule Lijsternest - VVR verkennend booronderzoek.pdf
Auteur(s): MESTDAGH bert

Verslag van resultaten
Bestand: 2021A154 - Heule Lijsternest - VVR proefsleuvenonderzoek.pdf
Auteur(s): MESTDAGH bert

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlagen landschappelijk booronderzoek.zip
Auteur(s): LEGRAND pierre

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlagen waarderend booronderzoek.zip
Auteur(s): LEEMANS siel

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlagen proefsleuvenonderzoek.zip
Auteur(s): MESTDAGH bert

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlagen verkennend booronderzoek.zip
Auteur(s): MESTDAGH bert

Relaties

Vooronderzoek Kortrijk Lijsternest
Archeologienota - ID 14173
https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/14173

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.