archeologienota

Vooronderzoek Rotselaar Hellichtstraat

ID: 1854   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/1854

Voorwaarden bij de beslissing

-	De landschappelijke boringen dienen anders geschikt worden over het terrein. Ze mogen niet in of in de onmiddellijke nabijheid van de (af te breken) huidige bebouwing of verstoringen vallen.
-	Het programma van maatregelen is niet logisch uitgewerkt. Eerst worden boringen voorgesteld, gevolgd door proefsleuven en dan wordt verwezen naar verkennende archeologische boringen en waarderende archeologische boringen. Dit is niet de volgorde waarin dit op het terrein moet uitgevoerd worden. Dit dient aangepast te worden.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: AN - Rotselaar Hellichtstraat - PvM.pdf
Auteur(s): DE RAYMAEKER Annelies

Verslag van resultaten
Bestand: AN - Rotselaar Hellichtstraat - VVR bureauonderzoek.pdf
Auteur(s): DE RAYMAEKER Annelies

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.