archeologienota

Vooronderzoek Middelkerke Sportpark

ID: 18551   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/18551

Voorwaarden bij de beslissing

Er wordt extra aandacht gevraagd bij het aanleggen en registreren van de profielputten (richtinggevend tot 1m TAW). Deze dienen om na te gaan of er eventuele afgedekte stabilisatieniveaus aanwezig zijn waar leeflagen aanwezig in kunnen zijn (cfr. Romeinse dijk in Raversijde) en om eventuele veenlagen waar te nemen. De aanleg en registratie van de diepe profielputten gebeurt met in acht name van de geldende veiligheidsvoorschriften.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: MID-SPO_ProgrammaVanMaatregelen_2021B437-2021C371.pdf
Auteur(s): HOREMANS Boris

Verslag van resultaten
Bestand: MID-SPO_VerslagVanResultaten_2021B437-2021C371.pdf
Auteur(s): HOREMANS Boris

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.