archeologienota

Vooronderzoek Zonhoven Rosmolenweg

ID: 18572   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/18572

Voorwaarden bij de beslissing

De criteria voor het steentijdonderzoek zijn niet helemaal adequaat:
- Men voorziet enkel waarderende boringen rond de positieve verkennende boringen. Indien er positieve verkennende boringen zijn, dient er eveneens naar de bodembewaring gekeken te worden en dienen de resultaten in een breder perspectief bekeken te worden. Dit kan dan resulteren in een groter onderzoeksgebied dan louter de zone rond de positieve verkennende boringen.
- Men voorziet enkel proefputten om lithische artefacten, aangetroffen bij het waarderend booronderzoek, verder te evalueren. Om de resultaten van de verkennende boringen te evalueren, dienen er ook proefputten geplaatst te worden bij positieve verkennende boringen als de waarderende boringen geen lithische artefacten opleverden.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: AN_2020-1441_Zonhoven - Rosmolenweg_PvM.pdf
Auteur(s): VAN EYCK Bart, VERRIJCKT Jeroen

Verslag van resultaten
Bestand: AN_2020-1441_Zonhoven - Rosmolenweg_VVR.pdf
Auteur(s): VAN EYCK Bart, VERRIJCKT Jeroen

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.