archeologienota

Vooronderzoek Tienen Ooievaarstraat, Hertogensite

ID: 1865   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/1865

Voorwaarden bij de beslissing

	Er dient minimaal 30 cm dieper opgegraven te worden dan noodzakelijk voor de uitvoering van de werken. Indien er dan nog archeologische sporen aanwezig zijn dienen deze afgedekt te worden met geotextiel en gestabiliseerd zand. Er mag niet op het archeologisch vlak gewerkt worden met zwaar materieel tot deze actie is uitgevoerd.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: Programma van maatregelen Tienen - Hertogensite (nieuwbouw) v013.pdf
Auteur(s): CLAESEN Jan, VAN GENECHTEN Ben, VERBEELEN Giel

Verslag van resultaten
Bestand: Archeologienota Tienen - Hertogensite (nieuwbouw) v008.pdf
Auteur(s): CLAESEN Jan, DEVROE Annika, VAN GENECHTEN Ben, VERBEELEN Giel

Relaties

Opgraving Tienen Hertogensite (Nieuwbouw)
Eindverslag - ID 1434
https://id.erfgoed.net/archeologie/eindverslagen/1434

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.