archeologienota

Vooronderzoek Genk Genk-Woudstraat

ID: 18747   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/18747

Voorwaarden bij de beslissing

De criteria voor het steentijdonderzoek zijn niet helemaal adequaat:
Men voorziet enkel waarderende boringen rond de positieve verkennende boringen. Indien er positieve verkennende boringen zijn, dient er eveneens naar de bodembewaring gekeken te worden en dienen de resultaten in een breder perspectief bekeken te worden. Dit kan dan resulteren in een groter onderzoeksgebied dan louter de zone rond de positieve verkennende boringen.
Men voorziet enkel proefputten om lithische artefacten, aangetroffen bij het waarderend booronderzoek, verder te evalueren. Om de resultaten van de verkennende boringen te evalueren, dienen er ook proefputten geplaatst te worden bij positieve verkennende boringen als de waarderende boringen geen lithische artefacten opleverden.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 2021-125 Genk Woudstraat 25 PvM V4.pdf
Auteur(s): KEERSMAEKERS Emma, VERRIJCKT Jeroen

Verslag van resultaten
Bestand: 2021-125 Genk Woudstraat 25 VVR V4.pdf
Auteur(s): KEERSMAEKERS Emma, VERRIJCKT Jeroen

Relaties

Vooronderzoek Genk Genk-Woudstraat
Nota - ID 23898
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/23898

Vooronderzoek Genk Genk-Woudstraat
Nota - ID 22884
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/22884

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.