archeologienota

Vooronderzoek Ravels Weteringstraat

ID: 18898   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/18898

Voorwaarden bij de beslissing

Indien verder onderzoek na het landschappelijk bodemonderzoek beperkt wordt omwille van de aanwezigheid van een buffer, dient de nota een motivering te bevatten waarom de gehanteerde buffer volstaat. De volgende criteria zijn daarbij (minstens) relevant: de textuur van de bodem, de vochtigheidsgraad van de bodem, de uitvoeringswijze van de geplande werken en de inrichting van de werf (bv. impact van werfverkeer, stockage en terreinherstel).

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 2020F222_PvM.pdf
Auteur(s): DOCKX Caroline, HAGEN Julie, HEIRBAUT Elly N.A.

Verslag van resultaten
Bestand: 2020F222_VvR.pdf
Auteur(s): DOCKX Caroline, HAGEN Julie, HEIRBAUT Elly N.A.

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.