archeologienota

Vooronderzoek Lier Guido Gezellelaan

ID: 18972   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/18972

Voorwaarden bij de beslissing

* Op de nabijgelegen opgraving 'Duwijck II' was de bodemopbouw zeer complex en slecht leesbaar. Daarom is de betrokkenheid van een aardkundige vereist bij alle onderzoeksfasen van het uitgesteld vooronderzoek te Lier Guido Gezellelaan. Bij het landschappelijk bodemonderzoek dient de aardkundige constant aanwezig te zijn.
* Ter voorbereiding van het landschappelijk bodemonderzoek dient de uitvoerder de basisrapportage van de opgraving 'Duwijck II' te raadplegen. Relevante gegevens worden gebruikt voor de interpretatie van de boorresultaten en het bepalen van de archeologisch relevante niveaus te Lier Guido Gezellelaan.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 5030087_PvM_Lier, Guido Gezellelaan.pdf
Auteur(s): ALMA Xander, VENNEKENS Wouter

Verslag van resultaten
Bestand: 5030087_VvR_Lier, Guido Gezellelaan.pdf
Auteur(s): ALMA Xander, VENNEKENS Wouter

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.