archeologienota

Vooronderzoek Dilsen-Stokkem Nijverheidslaan 21-23

ID: 19045   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/19045

Voorwaarden bij de beslissing

De criteria rond de proefputten in functie van steentijd artefacten sites zijn niet correct. De archeologienota stelt dat enkel indien tijdens het waarderend booronderzoek vuursteenconcentraties worden aangetroffen, proefputten in functie van steentijd artefactensites kunnen worden aangelegd. Daarom wordt volgende voorwaarde opgelegd:
Indien er bij de verkennende archeologische boringen lithische artefacten worden aangetroffen maar de waarderende archeologische boringen zijn negatief, dienen er proefputten in functie van steentijd artefactensites aangelegd te worden om de resultaten van de verkennende archeologische boringen te waarderen.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: 2021E294 VRSLG Dilsen Nijverheidslaan.pdf
Auteur(s): VAN DE KONIJNENBURG Rik

Programma van maatregelen
Bestand: 2021E294 PVM Dilsen Nijverheidslaan.pdf
Auteur(s): VAN DE KONIJNENBURG Rik

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.