archeologienota

Vooronderzoek Brugge Brugge Nijverheidsstraat 104 Aanpassing

ID: 19053   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/19053

Voorwaarden bij de beslissing

In het Programma van Maatregelen is te lezen dat de bemonstering in principe zal starten met de laag meteen onder de veenlaag, die bij het eerdere booronderzoek werd vastgesteld op een diepte van 2 m tot 2,5 m onder het maaiveld. Op basis van de locatie en de diepte gaat het hier echter niet om een veenlaag die bestaat uit basis- of laagveen, maar eerder om een begraven en mogelijk laat-glaciale humeuze vegetatiehorizont. In dit geval zijn zowel de zones direct boven deze laag als de laag zelf relevant en moeten deze mee bemonsterd worden.
U voorziet een boordiameter van “minstens” 12cm voor het archeologisch booronderzoek. In deze context is het wenselijk om te opteren voor een diameter van minstens 15cm.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 2021-0647_Brugge Nijverheidsstraat_AN_VvR.pdf
Auteur(s): DE HERDT Toon, DE WITTE Ann-Sophie

Programma van maatregelen
Bestand: 2021-0647_Brugge Nijverheidsstraat_AN_PvM.pdf
Auteur(s): DE HERDT Toon, DE WITTE Ann-Sophie

Verslag van resultaten
Bestand: 2021-0647_Brugge Nijverheidsstraat_AN_Bijlagen.zip
Auteur(s): INITIATIEFNEMER .

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.