nota

Vooronderzoek Mortsel Sportlandschap - Paddelvelden

ID: 19112   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/19112

Voorwaarden bij de beslissing

Gelieve bij de vraagstelling de volgende onderzoeksvraag mee op te nemen: Tot op heden is onduidelijk of het Romeinse villadomein, dat zich binnen de contouren van het plangebied zou bevinden, reeds volledig onderzocht is in de jaren 1962-1963. Daarnaast is de exacte locatie van dit villadomein niet gekend. Kunnen de nieuwe gegevens en inzichten hierover meer uitsluitsel geven?

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: Nota Mortsel-Sportlandschap (paddel) - programma van maatregelen.pdf
Auteur(s): DE RAYMAEKER Annelies

Verslag van resultaten
Bestand: Nota Mortsel-Sportlandschap (paddel) - verslag van resultaten.pdf
Auteur(s): DE RAYMAEKER Annelies

Relaties

Vooronderzoek Mortsel Sportlandschap - Paddelvelden
Archeologienota - ID 17207
https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/17207

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.