archeologienota

Vooronderzoek Zonhoven Boddenveldweg

ID: 19146   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/19146

Voorwaarden bij de beslissing

Het programma van maatregelen voor steentijd is niet helemaal adequaat:

Het criterium om van landschappelijke boringen over te gaan naar verkennende archeologische boringen is niet helder. Men stelt dat er een voldoende intacte bodem aanwezig moet zijn. Onder intacte bodem verstaat men het volgende: een bodem waarvan de archeologische relevante bodemlaag (grotendeels) bewaard is gebleven. Dit zijn de B- horizont, dan wel de top van de C- horizont; in het geval er een podzol aanwezig is moet een groot deel van de E-horizont bewaard zijn gebleven.  Volgens de bodemkaart zijn er plaggenbodems aanwezig in het onderzoeksgebied. Wanneer moet men dan overgaan tot verkennende archeologische boringen? Afhankelijk van hoe de plag gevormd werd, kan de E- horizont van de oorspronkelijke podzol opgenomen zijn in de plag en is de bewaring van een B-horizont onder de plag een goede bodembewaring om nog steentijd aan te treffen. Bij het aantreffen van een deels bewaarde B-horizont dient er dus overgegaan te worden tot verkennende archeologische boringen.

Waarderende archeologische boringen worden enkel voorzien ter hoogte van verkennende boringen die vuurstenen artefacten of organische cultuurvondsten opleverden. De handleiding Prospecteren naar steentijd artefactensites geeft echter aan dat de resultaten van het verkennend booronderzoek best afgetoetst worden met de bodembewaring en het landschappelijk kader (Microsoft Word - Prospectie Steentijd (onroerenderfgoed.be; p.25).

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 2021B283_PvM.pdf
Auteur(s): HEIRBAUT Elly N.A., REUSENS Rani

Verslag van resultaten
Bestand: 2021B283_VvR.pdf
Auteur(s): HEIRBAUT Elly N.A., REUSENS Rani

Relaties

Vooronderzoek Zonhoven Boddenveldweg
Nota - ID 25416
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/25416

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.