archeologienota

Vooronderzoek Deinze Kapellestraat

ID: 19511   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/19511

Voorwaarden bij de beslissing

Alle voorziene fases in het vooronderzoek dienen te worden doorlopen vooraleer een kosten-batenanalyse wordt opgemaakt. 
U geeft aan dat bij elke volgende (mogelijke) fase van het booronderzoek (volgend op het landschappelijk booronderzoek) bij een positief resultaat steeds een kosten-baten afweging moet gemaakt worden in functie van de kenniswinst. M.a.w. ook al levert het onderzoek een positief resultaat, men zou van verder evaluerend onderzoek kunnen afzien op basis van een kosten-baten afweging. Deze stelling is niet cf. de Code van goede praktijk. Deze stelt dat een kosten-baten afweging enkel kan gemaakt worden als het volledig vooronderzoek is afgerond.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: PVM - Deinze Kapellestraat 98.pdf
Auteur(s): VAN GOIDSENHOVEN Wouter

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage - Geplande werken.pdf
Auteur(s): THYS Clara

Verslag van resultaten
Bestand: VVR - Deinze Kapellestraat 98.pdf
Auteur(s): DEBOUCK Yelmer, THYS Clara

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.