archeologienota

Vooronderzoek Genk Genk Mondeolaan

ID: 19581   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/19581

Voorwaarden bij de beslissing

Het programma van maatregelen voor het steentijdonderzoek is niet helemaal adequaat:
- Men gaat er van uit dat het terrein sterk is opgehoogd en legt mechanisch booronderzoek door middel van een geoprobe op, zowel voor het landschappelijk booronderzoek als voor het archeologisch booronderzoek. Als uit het landschappelijk booronderzoek blijkt dat de ophoging niet onoverkomelijk is, kan het archeologisch booronderzoek uitgevoerd worden met handmatige boringen.
- De archeologienota geeft aan dat een goede bodembewaring geen positief criterium is en dat er enkel waarderende boringen moeten geplaatst worden rond verkennende boringen die lithische artefacten opleverden. De handleiding Prospecteren naar steentijd artefactensites geeft echter aan dat de resultaten van het verkennend booronderzoek in een breder kader dienen bekeken te worden (Microsoft Word - Prospectie Steentijd (onroerenderfgoed.be; p.25). Hierbij kan bodembewaring een rol spelen.
- Het programma van maatregelen voorziet enkel proefputten indien het archeologisch booronderzoek de site al kon afbakenen. Proefputten kunnen ook ingezet worden om de site af te bakenen.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 21-686 Mondeolaan te Genk PVM Binder 19072021.pdf
Auteur(s): DEVILLE Tom, HOUBRECHTS Sara

Verslag van resultaten
Bestand: 21-686 Mondeolaan te Genk BO Binder 17072021.pdf
Auteur(s): DEVILLE Tom, HOUBRECHTS Sara

Relaties

Vooronderzoek Genk Genk Mondeolaan
Nota - ID 21065
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/21065

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.