archeologienota

Vooronderzoek Oudenaarde Oudenaarde Galgestraat

ID: 19861   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/19861

Voorwaarden bij de beslissing

Het projectgebied situeert zich langs de Galgestraat. De naam van deze straat verwijst naar de aanwezigheid van een galg op de Eindries, binnen de juridische bevoegdheid van Oudenaarde, maar buiten de stadsmuren. De exacte locatie van deze galg is niet gekend.
Op dergelijke galgenvelden kunnen begravingen verwacht worden. (zie Vivas, M., 2019: (Re)lecture archéologique de la justice en Europe médiévale et moderne, Bordeaux, Ausonius Éditions, (Scripta Mediaevalia, 35).
Bij het proefsleuvenonderzoek moet er dus speciale aandacht zijn voor contexten met menselijke botmateriaal. 
Volgende extra onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden:
- Bevinden zich binnen het onderzoeksgebied sporen van de galg of een galgenveld?
- Zijn er binnen het onderzoeksgebied menselijke resten aangetroffen?
- Indien wel, betreft het enkel- of meervoudige begravingen? Primaire of secundaire begravingen? Hoe is de horizontale en verticale spreiding? Wat is de fasering en datering van de op het galgenveld begraven individuen? Welk is het fysieke aspect van de funeraire context (bv. kistbegravingen, bekiste kuilen, begraving in volle grond, ...)
- Indien van toepassing: komen er op het galgenveld bepaalde structuren of vondsten voor die een specifieke aanpak vereisen tijdens een vervolgonderzoek?
- Indien van toepassing: wat is de begrenzing van het galgenveld?

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 2020E1_Oudenaarde Galgestraat_ Archeologienota Programma van Maatregelen.pdf
Auteur(s): BOT Bart

Verslag van resultaten
Bestand: 2020E1_ Oudenaarde Galgestraat_ Archeologienota Verslag van Resultaten.pdf
Auteur(s): BOT Bart

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.