archeologienota

Vooronderzoek Oud-Heverlee Afkoppeling langsgrachten Expresweg 23332

ID: 19990   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/19990

Voorwaarden bij de beslissing

Men houdt correct rekening met een ruime zone rond het projectgebied om het potentieel van de omgeving na te gaan. In de omgeving bevinden zich drie grafheuvels. Dergelijke grafheuvels liggen verspreid zowel in Meerdaalwoud als in Heverleebos en dateren (mogelijk) ten vroegste uit de metaaltijden. Deze zijn nog bovengronds zichtbaar en de meesten zijn opgespoord aan de hand van het digitaal hoogtemodel. Gezien het projectgebied net buiten het huidige Meerdaalwoud ligt, is het mogelijk dat sporen van dergelijke grafheuvels zich mogelijk nog ondergronds bevinden. Hier dient extra aandacht aan besteed te worden tijdens het proefsleuvenonderzoek en dienen volgende onderzoeksvragen mee opgenomen te worden:
Zijn er sporen aanwezig die als grafcirkel kunnen geïnterpreteerd worden?
Zijn er andere grafcontexten aanwezig? Van welke aard?
In welke periode kunnen deze geïnterpreteerd worden?

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: ORTEC2101531 - Aquafin 23332 Oud-Heverlee - PVM.pdf
Auteur(s): DECRAMER Ward, DOUCET Alexander, FENUCCI Lisa

Verslag van resultaten
Bestand: ORTEC2101531 - Aquafin 23332 Oud-Heverlee - VVR.pdf
Auteur(s): DECRAMER Ward, DOUCET Alexander, FENUCCI Lisa

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage.zip
Auteur(s): OPDRACHTGEVER Opdrachtgever

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.