archeologienota

Vooronderzoek Halle Beestenmarkt

ID: 2052   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/2052

Voorwaarden bij de beslissing

-	Het plan van maatregelen stelposten natuurwetenschappelijk onderzoek voorziet in slechts 10 VH houtanalyses. Dit is te weinig. Conform de Code Goede Praktijk moet de registratie en staalname van bewaard kisthout gebeuren op dezelfde manier als constructiehout. Dit hout wordt op het terrein na reiniging gedetailleerd op foto vastgelegd, ingemeten en beschreven. Vervolgens worden van elk onderscheiden constructieonderdeel stalen genomen voor houtsoortbepaling en eventuele dendrochronologische datering.

-	Het plan van maatregelen stelposten natuurwetenschappelijk onderzoek voorziet in slechts 50 VH antropologisch onderzoek. Dit is te weinig. Conform de Code Goede Praktijk moet bij grote skeletpopulaties een representatief staal (dat de chronologische en spatiale variatie binnen het grafveld dekt) aan een assessment te onderworpen worden. Dit staal dat onderworpen wordt aan een meer gedetailleerd fysisch antropologisch onderzoek omvat minstens 100 individuen. 

-	Het onderzoeken van sporen met menselijke resten wordt gecoördineerd door de fysisch antropoloog. Onder coördineren wordt verstaan: de fysisch antropoloog bepaalt, in samenspraak
met de erkende archeoloog, op basis van de complexiteit van de sporen met menselijke resten en de menselijke resten zelf, de kennis en vaardigheden van de medewerkers en de vereisten van het onderzoek, welke aspecten van de noodzakelijke handelingen door hem zelf worden uitgevoerd en welke aspecten door andere medewerkers kunnen uitgevoerd worden, en hoe die dienen te gebeuren.
De skeletformulieren worden ingevuld door een fysisch antropoloog.
De waardering gebeurt tijdens het veldwerk door de fysisch antropoloog.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: Archeologienota Halle-Beestenmarkt - programma van maatregelen.pdf
Auteur(s): DE RAYMAEKER Annelies

Verslag van resultaten
Bestand: Archeologienota Halle-Beestenmarkt - verslag van resultaten proefputtenonderzoek.pdf
Auteur(s): DE RAYMAEKER Annelies

Verslag van resultaten
Bestand: Archeologienota Halle-Beestenmarkt - verslag van resultaten bureauonderzoek.pdf
Auteur(s): DE RAYMAEKER Annelies

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.