archeologienota

Vooronderzoek Zottegem Zwartestraat

ID: 21076   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/21076

Voorwaarden bij de beslissing

Aangezien het hier om een verkaveling gaat dienen alle sporen volledig onderzocht te worden. Gedeeltelijk 'behoud in situ' zoals voorgesteld voor de onderkant van de waterputten is hier bijgevolg geen optie. Bij extreem diepe structuren/sporen (bvb waterputten) dient de haalbaarheid van onderzoek voor elk spoor afgetoetst te worden. Voor onderzoek van waterputten verwijzen we naar de handleiding die hiervoor opgesteld werd: https://www.vlaanderen.be/publicaties/waterputten-als-archeologische-informatiebron-handleiding. Als volledig onderzoek van een spoor niet mogelijk blijkt dient alles in het werk gesteld te worden om zoveel mogelijk informatie uit het spoor te registreren/verzamelen. Met boringen kan de coupe vervolledigd worden. Staalnames kunnen met (mega-)boringen gebeuren.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: PvM1259.pdf
Auteur(s): REYNS Natasja

Verslag van resultaten
Bestand: Rapport1259ZottegemZwartestraat.pdf
Auteur(s): FERKET Ruth, GYESBREGHS Diego, REYNS Natasja

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.