archeologienota

Vooronderzoek Ranst Juul Persijnstraat

ID: 21192   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/21192

Voorwaarden bij de beslissing

De verwachting voor steentijdartefactensites is gebaseerd op de landschappelijke positie van het plangebied en de aanwezigheid van twee steentijdsites in de omgeving van het plangebied. Deze twee sites liggen op een andere landschappelijke positie en op één locatie is er slechts sprake van één neolithische scherf. Bekijk na het landschappelijk booronderzoek of deze sites op bodemkundig vlak wel vergelijkbaar zijn met dit plangebied.   
Om een goede inschatting te kunnen maken van het potentieel op steentijdartefactensites dienen de boorresultaten van het landschappelijk booronderzoek zeker vergeleken te worden met de resultaten van de booronderzoeken aan de overzijde van de straat. Daar is tijdens het verkennend booronderzoek geen steentijdartefactensite aangetroffen.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: PM Ranst (Broechem) - Juul Persijnstraat_v001.pdf
Auteur(s): BOUCKAERT Kevin, CLAESEN Jan, VAN GENECHTEN Ben

Verslag van resultaten
Bestand: AN Ranst (Broechem) - Juul Persijnstraat_v001.pdf
Auteur(s): BOUCKAERT Kevin, CLAESEN Jan, VAN GENECHTEN Ben

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.