nota

Vooronderzoek Laakdal De Winde

ID: 21206   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/21206

Voorwaarden bij de beslissing

De diepte van de geplande werken bedraagt volgens deze nota slechts 23 cm, hierdoor kan het archeologisch niveau op dit perceel in situ behouden blijven en is volgens de erkende archeoloog geen proefsleuvenonderzoek nodig. Indien de werken toch dieper zouden reiken dient een nieuwe impactanalyse te worden gemaakt door een erkende archeoloog. In de eerder opgestelde archeologienota was immers eerst sprake van een afgraving van 50 cm, deze kan plaatselijk het archeologisch niveau wel raken.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: PvM 2021L127 Laakdal-De Winde.pdf
Auteur(s): COSYNS Peter, OOGHE Bart

Verslag van resultaten
Bestand: VvR 2021L127 Laakdal-De Winde.pdf
Auteur(s): COSYNS Peter, OOGHE Bart

Relaties

Vooronderzoek Laakdal De Winde
Archeologienota - ID 20260
https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/20260

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.