nota

Vooronderzoek Laakdal De Winde

ID: 21206   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/21206

Voorwaarden bij de beslissing

De diepte van de geplande werken bedraagt volgens deze nota slechts 23 cm, hierdoor kan het archeologisch niveau op dit perceel in situ behouden blijven en is volgens de erkende archeoloog geen proefsleuvenonderzoek nodig. Indien de werken toch dieper zouden reiken dient een nieuwe impactanalyse te worden gemaakt door een erkende archeoloog. In de eerder opgestelde archeologienota was immers eerst sprake van een afgraving van 50 cm, deze kan plaatselijk het archeologisch niveau wel raken.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: PvM 2021L127 Laakdal-De Winde.pdf
Auteur(s): COSYNS Peter, OOGHE Bart

Verslag van resultaten
Bestand: VvR 2021L127 Laakdal-De Winde.pdf
Auteur(s): COSYNS Peter, OOGHE Bart

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.