archeologienota

Vooronderzoek Herne Herne - Aansluiting Lindestraat (22.220)

ID: 2336   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/2336

Voorwaarden bij de beslissing

Binnen de werkzones ter hoogte van de te herprofileren gracht ten noorden van de Hekstraat, de zone ten zuiden van voetweg nr. (Nattendries), de werkzones langs Klein Rankhove, de zone van de overstortconstructie O1 langs Rankhove en het herprofileren van de gracht (met werkzone) langs Klein Rankhove mag geen teelaarde afgegraven worden. Er wordt gewerkt vanaf het maaiveld, eventueel mbt rijplaten of rijschotten.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: ZAN 421 Herne - Aansluiting Lindestraat Hekstraat 22.220 Archeologienota.pdf
Auteur(s): HEBINCK Koen, SCHURMANS Miel

Programma van maatregelen
Bestand: Aansluiting Lindestraat - Hekstraat 22.220 Programma van Maatregelen.pdf
Auteur(s): SCHURMANS Miel

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.