archeologienota

Vooronderzoek Antwerpen Antwerpen Steenplein

ID: 23467   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/23467

Voorwaarden bij de beslissing

Uit het vooronderzoek blijkt dat er een verwachting is voor lagen en kuilen gevuld met stedelijk huishoudafval dat temporeel te plaatsen is tussen het eind van de 16e eeuw tot en met de tweede helft van de 19de eeuw.
Ondanks het feit dat het om secundaire deposities gaat ten gevolge van het dumpingproces kan zo een afvaldump interessante informatie opleveren.* Het geeft een doorsnee consumptiepatroon weer van een bevolking in een bepaalde periode.
Per context wordt de kenniswinst geëvalueerd en indien relevant (steekproefsgewijs) bemonsterd.

 *Referentie: Molly R. McDonald 2011: Wharves and Waterfront Retaining Structures as Vernacular Architecture, Historical Archaeology 45(2): 42-67. DOI: 10.1007/BF03376831

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 2022F21_Antwerpen Steenplein Caissons 24-29_PvM_V2.pdf
Auteur(s): HERREMANS davy, LALOO pieter

Verslag van resultaten
Bestand: 2022F21_Antwerpen Steenplein Caissons 24-29_VvR_V2.pdf
Auteur(s): HERREMANS davy, LALOO pieter

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.