archeologienota

Vooronderzoek Holsbeek Holsbeek, Schuttersveld

ID: 2822   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/2822

Voorwaarden bij de beslissing

-	Voor het ruimen van de beek zal een werkzone van 5m breed aangelegd worden. Ten westen van de nieuwe gracht zal een werkzone gelegen zijn van 3,5m breed. Deze werkzones zullen gebruikt worden voor het verplaatsen van zware machines.
-	Om schade aan het archeologisch erfgoed te voorkomen zijn er maatregelen noodzakelijk in het kader van de aanleg van deze werfzones. Er wordt geen teelaarde afgegraven in functie van de aanleg van deze werfzones. Alle werfverkeer gebeurt vanop het bestaande maaiveld.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 4190090_PvM_Schuttersveld_Concept.pdf
Auteur(s): VAN MIERLO Tine, VAN ROOIJ Jeroen

Verslag van resultaten
Bestand: 4190090_Archeologienota_Schuttersveld.pdf
Auteur(s): VAN MIERLO Tine, VAN ROOIJ Jeroen

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.