nota

Vooronderzoek Oud-Turnhout De Hoogte

ID: 3345   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/3345

Voorwaarden bij de beslissing

a. Er wordt een archeologische begeleiding uitgevoerd van de geplande
ontgravingen ter hoogte van de kelder van de manege en de mestopslag
(rood gekleurde zones). Dit betekent dat de geplande uitgravingen in eerste
instantie gebeuren onder leiding van een archeoloog en tot op een diepte
bepaald door de archeoloog. Pas na registratie van het archeologisch vlak zal
de bouwput worden vrijgegeven voor de geplande werken.
b. De plannen worden aangepast door ophoging of beperking van de ontgraving
in de groen gekleurde zones van de infiltratie van de parking en de stapmolen
(20 cm -mv ipv 40 cm -mv) en de blauw gekleurde zones van de
longeercirkel, buitenpiste en binnenpiste (20 cm - mv ipv 30 cm -mv). Tijdens
de uitvoering van de werken zal door de erkende archeoloog worden
gecontroleerd en gerapporteerd hoe deze aanpassing is uitgevoerd teneinde
behoud in situ te garanderen
c. Indien deze aanpassing niet mogelijk of wenselijk is dient in die zones waar de
buffer minder dan 30 cm ten opzichte van sporenvlak is eveneens een
archeologische begeleiding van de graafwerken te gebeuren. Dit betekent dat
de geplande uitgravingen in eerste instantie gebeuren onder leiding van een
archeoloog en tot op de diepte bepaald door de archeoloog. Pas na registratie
van het archeologisch vlak zal de bouwput worden vrijgegeven voor de
geplande werken.
d. De geplande uitgraving voor de parking dient beperkt te blijven tot de
voorgestelde 20 cm -mv. Indien dit niet mogelijk blijkt dient hier eveneens een
archeologische begeleiding te gebeuren

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: VEC nota De Hoogte, Oud-Turnhout.zip
Auteur(s): VAN KERKHOVEN Inne

Programma van maatregelen
Bestand: VEC PvM De Hoogte, Oud-Turnhout.zip
Auteur(s): VAN KERKHOVEN Inne

Digitaal werkputten plan
Bestand: ASK_A3.zip
Auteur(s): VAN KERKHOVEN Inne

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.