nota

Vooronderzoek Jabbeke Katteveld

ID: 3575   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/3575

Voorwaarden bij de beslissing

-	Bij het vooronderzoek met ingreep in de bodem werd een archeologische site aangesneden. De conclusie is dat deze site niet bedreigd wordt door de geplande werken (plaatsen funderingsvoeten) en dat derhalve geen verdere maatregelen nodig zijn. 
Wij onderschrijven deze conclusie, voor zover er effectief geen bodemingrepen zijn behalve het plaatsen van de funderingsvoeten. Mochten er alsnog graaf- of egalisatiewerken uitgevoerd worden ter hoogte van de archeologische zone, dan is een archeologische opgraving noodzakelijk.

-	Er wordt verwezen naar 12.6.2, 3° om geen programma van maatregelen op te maken. Naar de toekomst toe achten wij het wenselijk dat in gelijkaardige gevallen een programma van maatregelen voor behoud in situ wordt, zoals omschreven in 12.6.3. Aangezien er sprake is van een zekere tegenspraak, beschouwen wij het ontbreken van een programma van maatregelen in dit specifieke geval niet als een weigeringsgrond.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: AN_JABBEKE_KATTEVELD_PvM.pdf
Auteur(s): DE KETELAERE Sander

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 4 Vondstenlijst.pdf
Auteur(s): DE KETELAERE Sander

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 3 Sporenlijst.pdf
Auteur(s): DE KETELAERE Sander

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 2 Dagrapporten.pdf
Auteur(s): DE KETELAERE Sander

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 6 Referentieprofielen.pdf
Auteur(s): DE KETELAERE Sander

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 5 Vondstdeterminatielijst.pdf
Auteur(s): DE KETELAERE Sander

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 1 allesporenplan.pdf
Auteur(s): DE KETELAERE Sander

Verslag van resultaten
Bestand: AN_JABBEKE_KATTEVELD_VVR.pdf
Auteur(s): DE KETELAERE Sander

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.