archeologienota

Vooronderzoek Beerse Leemstraat

ID: 3634   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/3634

Voorwaarden bij de beslissing

- De proefsleuven worden volgens het voorziene puttenplan maar met een breedte van 3 m
en 15 m tussenafstand aangelegd om de trefkans op ovenresten te verhogen.
- Indien steentijdartefacten worden aangetroffen, worden naast waarderende boringen ook
proefputten voorzien om een goede uitspraak voor verder onderzoek mogelijk te maken.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: BELE - PvM.pdf
Auteur(s): REYNS Natasja

Verslag van resultaten
Bestand: Rapport519BeerseLeemstraat.pdf
Auteur(s): REYNS Natasja

Relaties

Vooronderzoek Beerse Leemstraat
Nota - ID 10498
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/10498

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.