nota

Vooronderzoek Beerse Beerse, Schransdriesstraat

ID: 3714   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/3714

Voorwaarden bij de beslissing

De volgende voorwaarden dienen in acht te worden genomen ter aanvulling van het programma van maatregelen om bewaring in situ van de vastgestelde sporen te garanderen:
1. De afgravingen in zone 2 dienen te worden beperkt tot de geplande 30cm voor de heraanleg van de speelkoer.
2. de bodemingrepen voor riolering in zone 2 dienen tot een minimum te worden beperkt. Collectors en kolken  dienen buiten deze zone te worden ingepland. 
3. De bouwheer dient aan te tonen dat aan deze voorwaarden is voldaan.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: PvM Beerse Schransdriesstraat.zip
Auteur(s): HAZEN Peter, VAN DEN NOTELAER Dominick

Verslag van resultaten
Bestand: Nota Beerse Schransdriesstraat.zip
Auteur(s): HAZEN Peter, MIEDEMA Feike, VAN DEN NOTELAER Dominick

Relaties

Vooronderzoek Beerse Beerse, Schransdriesstraat
Archeologienota - ID 1771
https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/1771

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.