nota

Vooronderzoek Beerse Beerse, Schransdriesstraat

ID: 3714   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/3714

Voorwaarden bij de beslissing

De volgende voorwaarden dienen in acht te worden genomen ter aanvulling van het programma van maatregelen om bewaring in situ van de vastgestelde sporen te garanderen:
1. De afgravingen in zone 2 dienen te worden beperkt tot de geplande 30cm voor de heraanleg van de speelkoer.
2. de bodemingrepen voor riolering in zone 2 dienen tot een minimum te worden beperkt. Collectors en kolken  dienen buiten deze zone te worden ingepland. 
3. De bouwheer dient aan te tonen dat aan deze voorwaarden is voldaan.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: PvM Beerse Schransdriesstraat.zip
Auteur(s): HAZEN Peter, VAN DEN NOTELAER Dominick

Verslag van resultaten
Bestand: Nota Beerse Schransdriesstraat.zip
Auteur(s): HAZEN Peter, MIEDEMA Feike, VAN DEN NOTELAER Dominick

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.