archeologienota

Vooronderzoek Zemst Kleempoelstraat 99, Zemst

ID: 3733   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/3733

Voorwaarden bij de beslissing

-	De bestaande bebouwing mag gesloopt worden tot maaiveldniveau. Kelders moeten in situ bewaard blijven. Uitbraak van bestaande verhardingen en kelders dienen onder archeologische begeleiding te gebeuren.
-	Bomen dienen verwijderd te worden voor de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek. Het ontwortelen is niet toegelaten.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 4190361 Zemst, Kleempoelstraat_PvM_Concept.pdf
Auteur(s): DOCKX Caroline, VAN ROOIJ Jeroen

Verslag van resultaten
Bestand: 4190361 Zemst, Kleempoelstraat_Archeologienota_Concept.pdf
Auteur(s): DOCKX Caroline, VAN ROOIJ Jeroen

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.