archeologienota

Vooronderzoek Diksmuide Stationsstraat 2-4, Diksmuide

ID: 4079   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/4079

Voorwaarden bij de beslissing

Het historisch onderzoek vertoont een aantal hiaten. Deze hebben geen invloed op de conclusies en aanbevelingen van de voorliggende archeologienota, maar het is wel noodzakelijk dat voorafgaand aan het verder vooronderzoek een aantal bijkomende bronnen worden geconsulteerd:
-	De projectie van het plangebied op de kaart van Jacob van Deventer is foutief; een correctie hiervan is nodig;
-	Onder meer op de site www.cartesius.be zijn een aantal gedetailleerde kaarten uit de 18de eeuw te vinden, waarop de omgeving van het plangebied en zijn relatie tot de vesten nauwkeurig zijn afgebeeld. Deze moeten worden toegevoegd aan de bronnen.
-	De versterkingen kenden een belangrijke impuls onder de Franse vestingbouwkundige Vauban, maar dat wordt niet vermeld. Ook is het wenselijk dat contact wordt opgenomen met het stadsarchief van Diksmuide, omdat deze over een heel wat bronnen met betrekking tot de Vauban-vesten beschikken.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: PvM Diksmuide def.pdf
Auteur(s): VAN BAVEL Jasmien, VAN ROOIJ Jeroen

Verslag van resultaten
Bestand: Archeologienota Diksmuide.pdf
Auteur(s): VAN BAVEL Jasmien, VAN ROOIJ Jeroen

Relaties

Vooronderzoek Diksmuide Stationsstraat 2-4, Diksmuide
Nota - ID 12683
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/12683

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.