archeologienota

Vooronderzoek Aalst Baardegem-Baardegem Dorp

ID: 4176   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/4176

Voorwaarden bij de beslissing

Hoewel het bureauonderzoek geen directe indicaties opleverde over een voorganger van de bestaande hoevegebouwen, is het niet onmogelijk dat de bestaande gebouwen nog gebouwsporen, funderingen bevatten van een voorganger of een oudere fase. 
Omwille daarvan dient als voorwaarde te worden opgenomen dat de kelders en funderingen niet voorafgaandelijk verwijderd kunnen worden maar dienen meegenomen te worden in het archeologisch onderzoek.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Digitaal werkputten plan
Bestand: Voorgesteld sleuvenplan.dxf
Auteur(s): VAN NUFFEL Jana

Programma van maatregelen
Bestand: 2017G75_BaardegemBaardegemDorp_PVM.pdf
Auteur(s): VAN NUFFEL Jana

Verslag van resultaten
Bestand: 2017G75_BaardegemBaardegemDorp_VVR.pdf
Auteur(s): VAN NUFFEL Jana

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.