archeologienota

Vooronderzoek Roosdaal Roosdaal Hoogstraat

ID: 425   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/425

Voorwaarden bij de beslissing

-	De dekkingsgraad is van die aard dat hij toelaat om voldoende gefundeerde uitspraken te doen over de rest van het terrein, en bedraagt als uitgangpunt 12,5%. Deze dekkingsgraad van 12,5% wordt onderverdeeld in 10% sleuven en 2,5% kijkvensters, dwarssleuven en volgsleuven. Indien afgeweken wordt van deze dekkingsgraad op basis van bekomen inzichten tijdens de uitvoering van het onderzoek wordt dit beschreven en verantwoord in de rapportering. De proefsleuven vertonen onderling een regelmatige, ruimtelijke spreiding. (art. 8.6.2 van de Code van Goede Praktijk).

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: Roosdaal Hoogstraat Programma van maatregelen 30082016.pdf
Auteur(s): CORNELIS Lina, WOLTINGE Inger

Verslag van resultaten
Bestand: Roosdaal Hoogstraat verslag van resultaten 30082016.pdf
Auteur(s): CORNELIS Lina

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.