archeologienota

Vooronderzoek Kortenberg Leuvensesteenweg

ID: 4287   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/4287

Voorwaarden bij de beslissing

- Het rooien van de bodem gebeurt zonder bodemingreep: bomen worden enkel gekapt, indien de wortels gefreesd worden mag dit niet dieper dan 30 cm gebeuren.
- De afbraak van de bestaande bebouwing gebeurt tot maaiveldniveau. Indien verharding/ fundering worden uitgebroken gebeurt dit na overleg met de archeoloog die hiervoor aanwijzingen geeft en de werken indien nodig begeleidt. In ieder geval mag de uitbraak enkel oppervlakkig gebeuren en dient achterwaarts gewerkt te worden. Er wordt niet met zwaar materiaal over het vlak gereden tot na de uitvoering van de proefsleuven.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: AN-Kortenberg-Ludosite - PvM.pdf
Auteur(s): VAN DER WAA Marjolein

Verslag van resultaten
Bestand: AN-Kortenberg-Ludosite - VVR .pdf
Auteur(s): VAN DER WAA Marjolein

Relaties

Vooronderzoek Kortenberg Leuvensesteenweg
Nota - ID 13694
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/13694

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.