archeologienota

Vooronderzoek Wichelen Kalkense Meersen, Driesesloot - Bellebeek

ID: 4391   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/4391

Voorwaarden bij de beslissing

Maatregelen die worden getroffen in functie van het in situ behoud van een archeologische site, dienen te worden gezien als een volwaardige maatregel in het programma van maatregelen. Als zodanig dient als voorwaarde in de omgevingsvergunning te worden opgenomen dat er geen bodemingrepen zullen plaats vinden binnen de zone zoals weergegeven in figuur 6 binnen het programma van maatregelen van de archeologienota met ID https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/4391

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 2018A211_ProgrammaVanMaatregelen.pdf
Auteur(s): VANMONTFORT Bart

Data aardkundig profiel
Bestand: 2016J119b.zip
Auteur(s): VANMONTFORT Bart

Verslag van resultaten
Bestand: 2018A211_VerslagVanResultaten.pdf
Auteur(s): VANMONTFORT Bart

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.