archeologienota

Vooronderzoek Schilde Vogelsanck - Schilde

ID: 4402   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/4402

Voorwaarden bij de beslissing

	In het Programma van Maatregelen is opgenomen:
Indien tijdens het veldwerk blijkt dat een afwijking noodzakelijk zou zijn dan wordt contact opgenomen met zowel de opdrachtgever, de stedenbouwkundig ambtenaar als de provinciaal erfgoedconsulent van het agentschap Onroerend Erfgoed om het voorstel tot wijziging te bespreken. De afwijking wordt enkel uitgevoerd na goedkeuring van alle partijen. 
	Indien een afwijking ten aanzien van de Code van Goede Praktijk noodzakelijk blijkt dient de Erkende Archeoloog hiervoor een oplossing te zoeken en deze te verantwoorden in de nota.
	De voorwaarde in het Programma van Maatregelen om hiervoor een overleg te plegen met het agentschap Onroerend Erfgoed komt te vervallen.
	De voorwaarde in het Programma van Maatregelen dat de afwijking pas wordt uitgevoerd na goedkeuring van het agentschap Onroerend Erfgoed komt te vervallen.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 17-307_Schilde_Vogelsanck_PVM_Binder.pdf
Auteur(s): DEVILLE Tom, HOUBRECHTS Sara

Verslag van resultaten
Bestand: 17-307_Schilde_Vogelsanck_BO_Binder.pdf
Auteur(s): DEVILLE Tom, HOUBRECHTS Sara

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.