archeologienota

Vooronderzoek Landen Drogenhof

ID: 4460   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/4460

Voorwaarden bij de beslissing

Met het oog op het aantreffen van archeologische vondsten die gerelateerd kunnen worden aan nederzettingsafval enerzijds en de veldslagen uit de Luiks-Brabantse oorlogen anderzijds dient het maaiveld onderzocht te worden dmv een metaaldetector (cfr Code Goed Praktijk: Indien op basis van het bureauonderzoek verwacht wordt dat een archeologische site aanwezig kan zijn waarvoor metalen vondsten relevante informatie opleveren, wordt de veldkartering uitgebreid met een onderzoek met behulp van een metaaldetector om vondsten uit de bouwvoor op te sporen en in te zamelen.)
Het terrein wordt in functie van deze metaaldetectie voorafgaandelijk kort gemaaid.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: Hembyse_Landen-Drogenhof_PROGRAMMA VAN MAATREGELEN.pdf
Auteur(s): DE SMAELE Bart, PIETERS Hadewijch

Verslag van resultaten
Bestand: LAN-DRO_Boorrapporten.pdf
Auteur(s): PIETERS Hadewijch

Verslag van resultaten
Bestand: Hembyse_Landen-Drogenhof_VERSLAG VAN RESULTATEN.pdf
Auteur(s): DE SMAELE Bart, PIETERS Hadewijch

Verslag van resultaten
Bestand: Landen_ba_A-HP.pdf
Auteur(s): PIETERS Hadewijch

Relaties

Vooronderzoek Landen Drogenhof
Nota - ID 6132
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/6132

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.