archeologienota

Vooronderzoek Zwevegem Heestert Kerkhofplein 3

ID: 4606   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/4606

Voorwaarden bij de beslissing

Het vooronderzoek met ingreep in de bodem kan pas uitgevoerd worden nadat alle obstakels van het terrein verwijderd zijn (bebouwing, afsluitingen, opgaande begroeiing, verhardingen). Hierbij geldt uitdrukkelijk dat constructies enkel bovengronds worden gesloopt en dat enkel de toplaag van de verharding wordt verwijderd (bvb klinkers of asfalt), niet de onderfundering. Er wordt over gewaakt dat er geen onnodige bodemingrepen plaatsvinden, voorafgaand aan het archeologisch onderzoek.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 2017H240 Heestert Kerkhofplein Archeologienota programma van maatregelen.pdf
Auteur(s): ACKE Bert, BRACKE Maarten, VAN QUAETHEM Kris

Verslag van resultaten
Bestand: 2017H240 Heestert Kerkhofplein Archeologienota verslag van resultaten met bijlagen.pdf
Auteur(s): ACKE Bert, BRACKE Maarten, VAN QUAETHEM Kris

Relaties

Vooronderzoek Zwevegem Heestert Kerkhofplein 3
Nota - ID 5692
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/5692

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.