archeologienota

Vooronderzoek Kontich Pronkenberg

ID: 4732   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/4732

Voorwaarden bij de beslissing

Het voorgestelde programma van maatregelen moet worden uitgebreid. Een waarderend
archeologisch booronderzoek dient minstens uitgevoerd te worden, los van de resultaten van het
landschappelijk bodemonderzoek. Dit onderzoek is zowel gericht op steentijdartefacten als op
Galie-Romeinse artefacten. Bij eventuele vondsten dienen er proefputten in functie van de
gevonden periode te gebeuren.
Naast het voorziene proefsleuvenonderzoek haaks op de Pronkenbergstraat, dient er ook een
proefsleuvenonderzoek te gebeuren parallel aan de Alfsberg/Pronkenbergstraat, op de voorziene
verbindingsweg (trage weg) tussen de Ijzermaalberg en het Keltenveld.
Indien er tijdens het proefsleuvenonderzoek archeologische waardevolle sporen worden
aangetroffen, dient het onderzoek gevolgd te worden door een opgraving.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: PM Kontich - Pronkenberg_v005.pdf
Auteur(s): AUDENAERT Evelien, BOUCKAERT Kevin, CLAESEN Jan, DIRIX Evelien, SYS Annelien, VAN GENECHTEN Ben, VERBEELEN Giel

Verslag van resultaten
Bestand: AN Kontich - Pronkenberg_v002.pdf
Auteur(s): AUDENAERT Evelien, BOUCKAERT Kevin, CLAESEN Jan, DIRIX Evelien, SYS Annelien, VAN GENECHTEN Ben, VERBEELEN Giel

Relaties

Vooronderzoek Kontich Pronkenberg
Nota - ID 14096
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/14096

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.