nota

Vooronderzoek Geel Geel-Liessel

ID: 4874   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/4874

Voorwaarden bij de beslissing

-	Het programma van maatregelen stelt dat “Indien gewenst kan het opgravingsvlak worden aangelegd door de aannemers van de wegeniswerken en de overige (lijn)infrastructuur”. Ook bij deze werkwijze wordt is de erkend archeoloog verantwoordelijk voor het feit dat het vlak conform de Code Goede Praktijk wordt aangelegd en geregistreerd. 
-	Indien sporen en structuren deels buiten de te onderzoeken zone liggen motiveert de erkend archeoloog in het archeologierapport waarom bepaalde zones niet zijn onderzocht of waarom er wordt geopteerd voor behoud in situ, ….. .

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: 01 Resultaten AN2017A243.pdf
Auteur(s): VAN LIEFFERINGE Nick

Verslag van resultaten
Bestand: 03 Bijlage 1 AN2017A243.pdf
Auteur(s): VAN LIEFFERINGE Nick

Programma van maatregelen
Bestand: 02 PVM AN2017A243.pdf
Auteur(s): VAN LIEFFERINGE Nick

Relaties

Vooronderzoek Geel Geel-Liessel
Archeologienota - ID 1621
https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/1621

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.