Vooronderzoek Geel Geel-Liessel

URI : https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/4874

Nota


Locatie

Voorwaarden bij de beslissing
-	Het programma van maatregelen stelt dat “Indien gewenst kan het opgravingsvlak worden aangelegd door de aannemers van de wegeniswerken en de overige (lijn)infrastructuur”. Ook bij deze werkwijze wordt is de erkend archeoloog verantwoordelijk voor het feit dat het vlak conform de Code Goede Praktijk wordt aangelegd en geregistreerd. 
-	Indien sporen en structuren deels buiten de te onderzoeken zone liggen motiveert de erkend archeoloog in het archeologierapport waarom bepaalde zones niet zijn onderzocht of waarom er wordt geopteerd voor behoud in situ, ….. .

Alle bestanden

Verslag van resultaten

01 Resultaten AN2017A243.pdf

downloaden
Formaat : application/pdf

Verslag van resultaten

03 Bijlage 1 AN2017A243.pdf

downloaden
Formaat : application/pdf

Programma van maatregelen

02 PVM AN2017A243.pdf

downloaden
Formaat : application/pdf

ID 4874

Datum

11-10-2017

Archeoloog

Studiebureau Archeologie
OE/ERK/Archeoloog/2015/00002

Auteur(s)

Van Liefferinge, Nick

Gemeente(n)

geel

Beslissing

Aktename met voorwaarden

Behandelaar

Agentschap Onroerend Erfgoed

Projectcode(s)